In deze sectie van onze website besteden we aandacht aan alle theoretische facetten van het kitesurfen. Er is een enorm aanbod van goeie tutorials op het internet. Echter kan het een behoorlijke zoektocht zijn. Op deze pagina maken wij een selectie meest duidelijke en beste informatie videos. Hier onder vind je informatie die je nodig hebt om na je kitesurflessen zelfstandig verder te gaan met kitesurfen:

Net als op de weg, kunnen bij het kitesurfen enkele voorrangsregels ervoor zorgen dat we zonder problemen met elkaar kunnen varen. Het is aan ons allen om deze regels te respecteren en de andere ervan op de hoogte te brengen.

De uitvarende kiter heeft voorrang op de inkomende kiter:
de wind is boven land vaak turbulenter dan op het water. Zodoende heeft de uitvarende kiter het moeilijker (meer risico). Vandaar dat deze voorrang geniet.

Wanneer twee rijders naar elkaar toe varen:

De kitesurfer over bakboord(je rechterhand is voor bij het varen) heeft voorrang boven de tegenliggende kitesurfer en moet zijn koers, snelheid houden zodat diegene de tegenligger de mogelijkheid biedt hem te passeren.

De kitesurfer over stuurboord(je linkerhand is voor bij het varen) moet voorrang verlenen boven de tegenliggende surfer. De bakboord kitesurf moet diegene downind passeren en zijn kite laag houden.

Als je upwind passeert hou je de kite hoog, als je downwind passeert hou je de kite laag. 

De rijder die het snelst gaat in de zelfde richting als een andere, moet voorrang verlenen aan hen die trager zijn:
de gene die het snelste gaat is degene die het beste overzicht heeft van de situatie aangezien hij van achter komt aangevaren.

De kiter die hoog aan de wind voorbij gaat moet zijn kite hoog varen:
de kiter laag aan de wind moet zijnkite zo laag mogelijk vliegen.

De kiter die een golf af surft heeft voorrang op de kiter die gaat springen of in de tegengestelde richting vaart:
Als je een golf afsurft is de kite minder controleerbaar zodat de kiter minder mogelijkheden heeft om te manoeuvreren. Desondanks, zal de regel voor uitvarend verkeer van kracht blijven wanneer de golfsurfende kite dichter bij de kant komt (shore break). In dat geval zal de golfsurfende kiter voorrang moeten verlenen.

Right of way must be given to other ocean users:
kiteboarding is de nieuwste nautische sport. Ze is niet altijd geaccepteerd en begrepen door andere oceaan gebruikers. Kiteboard downwind van hen!

Een kiter moet er op toezien dat wanneer hij springt hij een vrije veiligheids zone heft van 50m downwind, omdat hij zich in die richting verplaatst bij een sprong:
ook upwind moet je rekening houden met een veiligheid zone van 30 meter. Dit omdat het risico bestaat dat er een andere kite boven je zou kunnen hangen wanneer je inzet, en jouw lijnen die van je collega zouden kunnen raken.

Kitesurfen ervaring brengt verschillende risico’s met zich mee en kan gevaarlijk zijn voor de beoefenaar en omstanders. Een degelijke opleiding is noodzakelijk en het is zeer af te raden om deze sport te beginnen zonder enige vorm van begeleiding.
om de veiligheid te waarborgen heb je een aantal basisvaardigheden en kennis nodig. Zo moetje bewust zijn van de kracht die een kite kan generenen, kracht verschillen bij weersveranderingen eigenschappen van het materiaal en de invloed van de omgeving.
Kite nooit alleen!
Als er niemand in de omgeving te bekennen is, ga dan niet het water op. zorg ervoor dat er altijd iemand is die in geval van een ongeluk de hulpdiensten kan waarschuwen. Controleer of je assistent bij het op- en neerlaten van je kite, goed weet wat hij moet doen. Het is ook aangeraden enkele communicatie seinen af te spreken.

Algemene regels:

– Zorg dat je een aangepaste verzekering naargelang je discipline
– Respecteer anderen en de omgeving
– Ken uw grenzen
– Veiligheidsregels met een kite
– Vlieg niet in de buurt van electriciteitskabels
– Vlieg niet in de buurt van een vliegveld
– Vlieg niet tijdens een onweer
– Vlieg niet boven mensen of dieren
– Voorzie een vrije zone van minstens 100m voor u (benedenwinds)
– Gebruik een veiligheidssysteem waarmee u zich op elk moment kan loskoppelen van de kite
– Controleer de staat van uw materiaal (harnas, bar, lijnen, brides, stiksels van de kite,…)
– Hou de lijnen van een kite nooit rechtstreeks in je handen
– Rol uw lijnen nooit rond uw handen of vingers
– Kies uw assistent zorgvuldig uit, want de kracht en reacties van een kite kunnen een outsider verrassen
– Als u hulp nodig hebt bij het neerlaten, leg dan eerst de procedure uit aan uw assistent
– Navigatie regels
– Informeer uzelf over de lokale omstandigheden (weer, stroming, getijden, verkeer,…)
– Vaar niet met een landwind (offshore)
– Laat een vertrouwenspersoon weten dat je op het water bent
– Respecteer de voorrangsregels op het water
– Gebruik een wetsuit aangepast aan het seizoen
– Doe een impact vest met drijfvermogen aan tegen de schokken
– Gebruik een helm ( vooral als u een boardleash gebruikt)
– Blijf in zwembereik van de kust
– Regels voor de kiters
– Respecteer alle regels hieronder
– Bied uw hulp aan andere kitesurfers aan voor het op- en neerlaten van de kite
– Ken uw limieten! Ga niet op het water als u niet achteruit kan wandelen met uw kite
– Vaar benedenwinds van windsurfers
– Opgelet voor andere watersporters die door de zone verplaatsen
– Er is altijd een kans dat de u de kite niet uit het water krijgt (wat de reden ook moge zijn)

Het windvenster

Het windvenster bestaat uit de neutrale zone: een halve boog, de bovenkant van een analoge klok en de powerzone, het gebied waar de kite doorheen vliegt en kracht genereert. Tijdens de eerste oefeningen met de kite is het belangrijk om een goed beeld van het windvenster te krijgen. Voor de juiste response op de bewegingen van je kite wil je precies weten waar de kite zich in het windventer bevindt en welke kant de kite wijst en op wilt vliegen. Daarom hier de beste tutorial over het windvenster die wij konden vinden

Kite trimmen

Om je kite op de goede manier te trimmen is het belangrijk om te weten wat je eigenlijk precies aanpast. De meeste barren hebben tegenwoordig een “above the bar” trim clean. Hiermee worden de powerlijnen / front-lines langer of korter gemaakt. Tevens kun je bij de asknooppunten van de kite jej lijnen verstellen. Over het algemeen kun je de stuurlijnen iets langer of korter vastmaken. In de video legt Steven Akkersdijk duidelijk uit waar je op moet letten bij het trimmen van je kite.

Water re-launch

Deze kun je niet vaak genoeg bekijken en oefenen! De water re-launch is er een die aandacht vereist. Het lastigste in het begin is vaak dat je de kite TE snel weer de lucht in wilt hebben. Deze oefening vereist geduld en exact de juiste handeling van de stuurlijnen en de bar.

De hierboven behandelde theorie is een greep uit wat je allemaal tegenkomt in de eerste kitesurflessen. Tijdens de eerste stappen is het vooral belangrijk om ervaring op te doen. Leren omgaan met de kite. De juiste response opbouwen. Met praktische ervaring motorische lichaamsbewegingen aanleren waarmee je de kracht in de kite goed kan  doseren. Deze praktijk ervaring is vooral belangrijk omdat de stuurwegingen die je met de kite maakt direct kracht genereert. Deze kracht wordt via de lijnen/bar en trapeze direct op het lichaam uitgeoefend. Wat betekend dat je meegetrokken wordt door de kite. Het is dus een combinatie van kracht doseren en jezelf daarmee balanceren. Door dit onder controle te krijgen kun je veilig omgaan met de kite.

Tijdens de eerste kitesurfles is het vooral belangrijk om ervaring op te doen met de kite. Veel vliegen. Zo maakt je de juiste motoriek eigen. We beginnen voornamelijk met het heen en weer vliegen in verschillende plekken van het windvenster. Kracht doseren en de kite op verschillende plekken stil houden. De instructeur blijft bij je in de buurt en geeft aanwijzingen. Tevens kan die eventueel ingrijpen al het nodig is.

De vervolg kitesurfles is vooral op het manoeuvreren in het water gericht. “bodydraggen” Bij aanvang maken we altijd een kleine stap terug. Herhalen we de oefeningen van de vorige kitesurfles om alles weer een beetje terg te halen. Daarna proberen we effectief door te oefenen in het water. Bodydraggen: up-wind en down-wind. Oplaten en landen van de kite. En het herstarten van de kite wordt behandeld. Dit zijn tevens onderdelen die al in de eerste kitesurfles behandeld kunnen worden. Eventueel wordt er ook al met het board geoefend.

Als je op een intermediate niveau bent beland is het altijd even de vraag hoe je verder moet oefenen. Met de eerste basis ervaring is het belangrijk om uren te maken. Tevens wil je een portfolio aan ervaring opbouwen met verschillende omstandigheden en locaties. Sommigen vinden het fijn om intensief begeleid te worden, coaching. Anderen willen liever zelfstandig oefenen met wat begeleiding voor de veiligheid. Hieronder de beste tutorials als die wij konden vinden voor de intermediate kitesurfer.

Do’s & don’ts

“Here is a funny one about the do’s en don’ts” als een beginnende kitesurfer. Jeremy Tronet legt op een grappige manier een aantal “common mistakes” uit.

Light wind kitesurfen

Met lichte wind kitesurfen is vaak moeilijker dan met veel wind. Zelfs veel ervaren kitesurfen kunnen vaak met lichte wind, 10 knopen, de kite niet meer in de lucht houden. Wederom informatie om goed tot je te nemen en te oefenen op een veilige kitespot (het liefst ondiep water) met veel ruimte.

Voor veel informatie en theorie over kitesurfen raden we aan de website van kitesurfpro te bezoeken.