Theorie

In het Contactformulier kun je bij informatie theorie cursus aangeven dat je op de hoogte gehouden wil worden wanneer deze gepland worden.

Hier onder vind je informatie die je nodig hebt om na je kitesurflessen zelfstandig verder te gaan met kitesurfen:

 

Voorrangsregels

Net als op de weg, kunnen bij het kitesurfen enkele voorrangsregels ervoor zorgen dat we zonder problemen met elkaar kunnen varen. Het is aan jullie om deze regels te respecteren en de andere ervan op de hoogte te brengen. De kiter met de groene kite heeft voorrang.

De uitvarende kiter heeft voorrang op de inkomende kiter:
de wind is boven land vaak turbulenter dan op het water. Zodoende heeft de uitvarende kiter het moeilijker (meer risico). Vandaar dat deze voorrang geniet.

Wanneer twee rijders naar elkaar toe varen:

De kitesurfer over bakboord(je rechterhand is voor bij het varen) heeft voorrang boven de tegenliggende kitesurfer en moet zijn koers, snelheid houden zodat diegene de tegenligger de mogelijkheid biedt hem te passeren.

De kitesurfer over stuurboord(je linkerhand is voor bij het varen) moet voorrang verlenen boven de tegenliggende surfer. De bakboord kitesurf moet diegene downind passeren en zijn kite laag houden.

Als je upwind passeert hou je de kite hoog, als je downwind passeert hou je de kite laag. 

De rijder die het snelst gaat in de zelfde richting als een andere, moet voorrang verlenen aan hen die trager zijn:
de gene die het snelste gaat is degene die het beste overzicht heeft van de situatie aangezien hij van achter komt aangevaren.

De kiter die hoog aan de wind voorbij gaat moet zijn kite hoog varen:
de kiter laag aan de wind moet zijnkite zo laag mogelijk vliegen.

De kiter die een golf af surft heeft voorrang op de kiter die gaat springen of in de tegengestelde richting vaart:
Als je een golf afsurft is de kite minder controleerbaar zodat de kiter minder mogelijkheden heeft om te manoeuvreren. Desondanks, zal de regel voor uitvarend verkeer van kracht blijven wanneer de golfsurfende kite dichter bij de kant komt (shore break). In dat geval zal de golfsurfende kiter voorrang moeten verlenen.

Right of way must be given to other ocean users:
kiteboarding is de nieuwste nautische sport. Ze is niet altijd geaccepteerd en begrepen door andere oceaan gebruikers. Kiteboard downwind van hen!

Een kiter moet er op toezien dat wanneer hij springt hij een vrije veiligheids zone heft van 50m downwind, omdat hij zich in die richting verplaatst bij een sprong:
ook upwind moet je rekening houden met een veiligheid zone van 30 meter. Dit omdat het risico bestaat dat er een andere kite boven je zou kunnen hangen wanneer je inzet, en jouw lijnen die van je collega zouden kunnen raken.

 

Veiligheid

Kitesurfen ervaring brengt verschillende risico’s met zich mee en kan gevaarlijk zijn voor de beoefenaar en omstanders. Een degelijke opleiding is noodzakelijk en het is zeer af te raden om deze sport te beginnen zonder enige vorm van begeleiding.
om de veiligheid te waarborgen heb je een aantal basisvaardigheden en kennis nodig. Zo moetje bewust zijn van de kracht die een kite kan generenen, kracht verschillen bij weersveranderingen eigenschappen van het materiaal en de invloed van de omgeving.
Kite nooit alleen!
Als er niemand in de omgeving te bekennen is, ga dan niet het water op. zorg ervoor dat er altijd iemand is die in geval van een ongeluk de hulpdiensten kan waarschuwen. Controleer of je assistent bij het op- en neerlaten van je kite, goed weet wat hij moet doen. Het is ook aangeraden enkele communicatie seinen af te spreken.

Algemene regels:

– Zorg dat je een aangepaste verzekering naargelang je discipline
– Respecteer anderen en de omgeving
– Ken uw grenzen
– Veiligheidsregels met een kite
– Vlieg niet in de buurt van electriciteitskabels
– Vlieg niet in de buurt van een vliegveld
– Vlieg niet tijdens een onweer
– Vlieg niet boven mensen of dieren
– Voorzie een vrije zone van minstens 100m voor u (benedenwinds)
– Gebruik een veiligheidssysteem waarmee u zich op elk moment kan loskoppelen van de kite
– Controleer de staat van uw materiaal (harnas, bar, lijnen, brides, stiksels van de kite,…)
– Hou de lijnen van een kite nooit rechtstreeks in je handen
– Rol uw lijnen nooit rond uw handen of vingers
– Kies uw assistent zorgvuldig uit, want de kracht en reacties van een kite kunnen een outsider verrassen
– Als u hulp nodig hebt bij het neerlaten, leg dan eerst de procedure uit aan uw assistent
– Navigatie regels
– Informeer uzelf over de lokale omstandigheden (weer, stroming, getijden, verkeer,…)
– Vaar niet met een landwind (offshore)
– Laat een vertrouwenspersoon weten dat je op het water bent
– Respecteer de voorrangsregels op het water
– Gebruik een wetsuit aangepast aan het seizoen
– Doe een impact vest met drijfvermogen aan tegen de schokken
– Gebruik een helm ( vooral als u een boardleash gebruikt)
– Blijf in zwembereik van de kust
– Regels voor de kiters
– Respecteer alle regels hieronder
– Bied uw hulp aan andere kitesurfers aan voor het op- en neerlaten van de kite
– Ken uw limieten! Ga niet op het water als u niet achteruit kan wandelen met uw kite
– Vaar benedenwinds van windsurfers
– Opgelet voor andere watersporters die door de zone verplaatsen
– Er is altijd een kans dat de u de kite niet uit het water krijgt (wat de reden ook moge zijn)

Start typing and press Enter to search